Компанийн соёл

Корпорацийн үнэт зүйлс

1. Эхлээд үйлчлүүлэгч.              

2. Шударга байдал, урам зориг.

3. Прагматик инноваци

4. Тэмцэх, ялах

Компанийн эрхэм зорилго

Компанийн бүтээгдэхүүнүүд дэлхий даяар тархах болтугай!

Компанийн эрхэм зорилго

Гэрийн тавилгын бүтээгдэхүүний нэг цэгийн өндөр чанартай нийлүүлэгчийг бий болго.Тэмцэж буй хамтрагчдын гэр бүлд дээд зэргийн амьдралыг бий болго.Нийгмийн халамжид зохих хувь нэмэр оруулах